Solo

Studio #3

Asylum Test

Italy

  2018

</> All photos taken with:

          . Nikon D750 .

          . Nikkor 24-70mm f2.8 .

</>   Nikkor 14-24mm f2.8 .